Τι Χριστούγεννα επιφυλάσσει ο Θεός σ’ αυτούς που του δίνουν την ψυχή τους ακολουθώντας αβίαστα την πρόσκληση «Υιέ μου δος μοι σην καρδίαν»;

Μια ρωμαλέα μορφή της Ορθοδοξίας μας, ο Άγιος Σίμωνας ο Μυροβλήτης, ο κτίτωρ της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους, που είναι αφιερωμένη στην εορτή της Γέννησης του Χριστού, βίωσε υπερκόσμια, μετά από πολύχρονη άσκηση και τυφλή υπακοή σε έμπειρο, απλανή και αυστηρότατο γέροντα, το μυστήριο της Γεννήσεως του Κυρίου μας: «Επλησίαζεν τότε και η εορτή των Γενεθλίων του Σωτήρος. Και μίαν των νυκτών εξελθών του σπηλαίου (που ασκήτευε) βλέπει θέαμα φοβερόν. Του εφάνη ωσεί να εξεκόπη εις αστήρ από των ουρανών και έστη επάνω εις την πέτραν ταύτην όπου είναι κτισμένη η ιερά αυτού και σεβασμία Μονή. Αυτήν την οπτασίαν έβλεπε συνεχώς εις πολλάς νύκτας ο Άγιος, αλλά εφοβείτο  μήπως είναι καμμία πλάνη του εχθρού. Ως τόσον ήλθε και η κυρία νυξ των Γενεθλίων του Χριστού και τότε δεν βλέπει μόνον τον αστέρα, ότι κατέβη άνωθεν και εστάθη αντίκρυ επάνω ταύτης της πέτρας, αλλά θείαν ήκουσε φωνήν ταύτα λέγουσαν:  “Εδώ πρέπει να θεμελιώσης, ω Σίμων, το κοινόβιόν σου, και να σώσης πολλάς ψυχάς”. Ακούει δε την θείαν ταύτην φωνήν, επανειλλημένως τρις λέγουσαν τα αυτά. Όθεν έγινε έντρομος και ενθουσιών. Και εφάνη εις αυτόν ότι ευρέθη εκεί εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας και ήτο μετά των ποιμένων των εις την Γέννησιν του Σωτήρος ευρεθέντων εκεί, και την αγγελικήν ήκουε μελωδίαν, ψαλλόντων το θεοχαρίτωτον εκείνο: “Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. Μη φοβείσθε υμείς, ιδού ευαγγελίζομαι χαράν μεγάλην ήτις έσται παντί τω λαώ”. Τότε, λέγει, ήρχισε να μου φεύγει ο φόβος και η έκστασις και ευφραινόμην πνευματικώς, ωσεί έβλεπον παρούσαν την Δέσποινα Θεοτόκον και τον Δίκαιον Ιωσήφ μετά των υιών του και τον Κύριον ημών, νήπιον εσπαργανωμένον κείμενον εν τη φάτνη… Δεν παρήλθον ημέραι πολλαί μετά την των Χριστουγέννων εορτήν και ιδού έρχονται προς αυτόν τρεις άνδρες κοσμικοί αυτάδελφοι και πλούσιοι… και εξαγορεύσαντες τους λογισμούς αυτών εις τον Άγιον προσέπεσον εις τους πόδας του και τον παρεκάλουν να τους δεχθή εις την υποταγήν του… Ετελείωσε την οικοδομήν του Μοναστηρίου του ο Άγιος επί της θαυμαστής ταύτης πέτρας εις τιμήν και δόξαν των Γενεθλίων του Σωτήρος Χριστού, επωνομάσας αυτό: Νέαν Βηθλεέμ. Όθεν έτρεχον από πολλά μέρη και υπετάσσοντο εις αυτόν …» (Μοναχός Ησαΐας Σιμωνοπετρίτης; «Άγιος Σίμων ο Αθωνίτης»).

Ιωάννης
Author: Ιωάννης

Υπερκόσμια Χριστούγεννα
Μοιράσου το!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *