Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

forgiveness - Orthodox Christian Network

Η εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια μάς ελευθερώνει απ’ όλα τα βάσανα. Την τρίτη Κυριακή του Ματθαίου το Ευαγγέλιο αποτελεί ένα μέρος από την Ομιλία του Χριστού επάνω στο Όρος. Προσπαθεί ο φιλάνθρωπος και πάνσοφος Ιησούς να μάς απαλλάξει από την αγωνία, τη μέριμνα και την ανασφάλεια.

Μοιράσου το!