Η σημασία της έρημου στον πνευματικό αγώνα

Η σημασία της έρημου στον πνευματικό αγώνα

Όταν ο Κύριος μας επρόκειτο να αρχίσει το έργο του, πήγε στην έρημο «νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασεν»

Μοιράσου το!