Η ποιότητα των τροφίμων

Η ποιότητα των τροφίμων

  Ως ποιότητα ορίζεται το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιούν εκφρασμένες ή συναγόμενες ανάγκες του χρήστη. Ένας τέτοιος ορισμός ποιότητας για τα τρόφιμα αντανακλά όχι μόνο απλώς σε ανάγκες αλλά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις

Μοιράσου το!