Τα γνωστά – άγνωστα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα

Τα γνωστά – άγνωστα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα

Η σημερινή πραγματικότητα των τροφίμων έχει αλλάξει. Μέχρι πρότινος υπήρχε εστίαση στην αύξηση της παραγωγής. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές όμως διατείνονται ότι θα αγόραζαν ένα εγγυημένο ποιοτικό προϊόν και θα πλήρωναν την υπεραξία του. Πραγματικά! Προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις ή τα

Μοιράσου το!

Η ποιότητα των τροφίμων

Η ποιότητα των τροφίμων

  Ως ποιότητα ορίζεται το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιούν εκφρασμένες ή συναγόμενες ανάγκες του χρήστη. Ένας τέτοιος ορισμός ποιότητας για τα τρόφιμα αντανακλά όχι μόνο απλώς σε ανάγκες αλλά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις

Μοιράσου το!