Αν αγαπάς το Θεό τότε θα ομοιάσεις  σ΄ Αυτόν!

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 21 Ἰανουαρίου 2024, ΚΘ΄ Κυριακῆς (Κολασ. γ΄ 4-11)

Γιατί ο Ιησούς είναι η ζωή των πιστών

Στη Δευτέρα Παρουσία του ο Χριστός θα φανερωθεί και θα δεχθεί όλους ως Θεός ερχόμενος με δόξα και με τους αγγέλους Του γιατί τώρα είναι κρυμμένος και αφανής ώστε και διαβάλλεται και κατηγορείται από τους άπιστους αφού δεν δείχνει τη δόξα Του. Τότε λοιπόν λέει ο απόστολος εσείς οι χριστιανοί θα φανερωθείτε μαζί με το Χριστό αλλά όχι απλώς παρά με δόξα και λαμπρότητα ώστε εκείνη τη μέρα της δευτέρας Παρουσίας να ζητάτε κι όχι της παρούσας ζωής κι ας κοιτάτε να σπουδάζετε εκείνη αφού τότε θα φανερωθεί η αληθινή σας ζωή κι όπως ξέρετε καλά αυτή εδώ δεν είναι ζωή η τωρινή δηλαδή αλλά θάνατος επειδή συνίσταται από φθορά και ρέει και απορρέει κάθε ώρα και στιγμή –έλεγε ο Θεοφόρος Ιγνάτιος μη μ΄ εμποδίζετε να πάω στη ζωή! Γιατί ο Ιησούς είναι η ζωή των πιστών και μη θελήσετε να πεθάνω γιατί θάνατος είναι η ζωή χωρίς Χριστό… και Γαλ.2,20/ζω ουκέτι εγώ ζη εν εμοί ο Χριστός! Αφού ο φιλών τον Χριστό μεταμορφούται εις τον Χριστόν κι η αγάπη μεταστοιχειώνει τον φιλούντα στον φιλούμενο ει Θεόν φιλείς Θεός έση (αλλά και αντίστροφα) και έργο του θείου έρωτα το αμοιβαίο σταυρώθηκε για μένα ο Κύριος; Και γω σταυρώνομαι γι΄ Αυτόν εκστατικώς και γενικώς όλοι οι άγιοι σταυρώθηκαν πολλαπλά για τη θεία αγάπη… Ανδρέας και Πέτρος κ.ά. κι αφού η ζωή σας κέκρυπται (στην καρδιά και την ψυχή σας αοράτως ενεργουμένη και όταν ο Χριστός φανερωθή η ζωή μας τότε και σεις συν Αυτώ φανερωθήσεσθε εν δόξη) συν τω Χριστώ εν τω Θεώ με το άγ. βάπτισμα- και γι΄ αυτό μη ζητάτε εδώ δόξες και τιμές αφού εκεί είναι η αληθινή σας δόξα και τιμή.

Πώς να αποφύγουμε την οργή του Θεού

Το μαργαριτάρι είναι κρυμμένο όσο βρίσκεται στο στρείδι όταν όμως συντριβεί αυτό τότε και φανερώνεται το μαργαριτάρι και λάμπει με δόξα όπως κι εσείς οι χριστιανοί όσο βρίσκεστε στο σώμα το φθαρτό τούτο χρωστάτε να ζείτε σα κρυμμένοι και αφανείς και να μη ζητάτε δόξα όταν όμως το φθαρτό τούτο σώμα διαλυθεί με το θάνατο τότε θα φανεί και η δόξα σας αν βέβαια είστε άξιοι αυτής της δόξας και οπωσδήποτε συνοδεύοντας όλα αυτά με καλά έργα. Επομένως νεκρώσετε όλα τα μέλη όπου μέλη είναι και τα αμαρτήματα στη γη με αυτά διαπραττόμενα που εδώ μένουν και φθείρονται ενώ το σώμα θα αναστηθεί αφθαρτιζόμενο. Η νέκρωση είναι δωρεά πρώτα του βαπτίσματος έργο δικής μας προαιρέσεως που αφανίζει τις αμαρτίες μετά το βάπτισμα: εκ φύσεως ορμωμένη ακαθαρσία (παρασυζυγίες και παραφιλίες και πάντως παρεκτροπές ηθικές πάσης φύσεως σωματικές και ψυχικές) και κάθε κακή επιθυμία γιατί υπάρχει και καλή όταν επιθυμούμε θεία πράγματα και πνευματικά και κακή ασφαλώς η πλεονεξία που είναι καθαρά ειδωλολατρία και είναι η πρώτη θυγατέρα της κακής επιθυμίας γιατί όποιος το πάθει λατρεύει χρυσό κι όχι Χριστό σαν είδωλα –όποιος αγαπά λέει ο Μ. Βασίλειος αργύριο αντί για τον Κύριο εξ όλης καρδίας αυτός πάντως δουλεύει στο μαμωνά μεταθέτοντας εκεί την αγάπη του και αντί εκεί δίνοντας και τα δώρα του κι άμα εκεί πιαστεί αργά είναι πια να ξεφύγει αφού ο άπαξ ορμήσας αγαπάν αργύριον πάσαν εκεί μετακινεί την αγάπην και τω πάθει της πλεονεξίας δουλεύων ως Θεόν τον πλούτον τιμά κι όπου δεθεί κανείς με την καρδιά του εκεί και ανήκει σε κοσμικά λ.χ.  σπίτι εκεί ο Θεός του- και για αυτά όλα έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους υιούς της απειθείας –όπου ο εξωαποδώ αυτοαμαρτία και αυτοπείθεια όπως και ο υιός απειθείας και τέκνον οργής!- όπως είσαστε κάποτε κι εσείς ανάμεσά τους…τώρα βέβαια πια ζείτε αλλιώς κι όχι όπως τότε που ήσασταν άπιστοι και ειδωλολάτρες.

Παλαιός και νέος άνθρωπος

Ενδυθείτε επομένως το νέο άνθρωπο που ανακαινούται σε επίγνωση κατεικόνα του κτίσαντος –κτίση η μεταβολή στο καλύτερο- και πάντα νέοι θα είσαστε και ακμαίοι στη θεία επίγνωση και πράγματα αεικίνητοι και νεότεροι πάντα κι όσο περισσότερο λάβετε θεία γνώση τόσο δυνατότεροι και ανώτεροι και τελειότεροι στη γνώση γινόμενοι ωραίοι και νέοι κατά την εικόνα του Χριστού με νέα προαίρεση και πολιτεία ωραίος κάλλει –θεότητος!- παρά τους υιούς των ανθρώπων καθό αναμάρτητος Εκείνος όπως οφείλουμε κι εμείς να ομοιάσουμε βαπτισμένοι και ζώντας ανάλογα ωραίοι στην ψυχή με αρετές όμοιοί Του ώστε να μην υπάρχει ανάμεσά μας διαφορά καταγωγής και αξιώματος αλλά μόνο ο Χριστός μεταμορφωμένοι με ενάρετη ζωή τα πάντα Χριστός όταν όλοι υποταγούν σ΄ Αυτόν και γίνουμε όλοι μέλη Του(ψυχικά εκλαμβάνοντας τη μορφή Του λέει ο Άγ.Νικόδημος εδώ) όλοι σώμα Χριστού κι όχι δούλοι κι ελεύθεροι –Γαλ.3,28/- κ.λπ.

ΠΗΓΗ: ΔΡΑΜ 24 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ -ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ

Αν αγαπάς το Θεό θα ομοιάσεις σ΄Αυτόν!
Μοιράσου το!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *