Τα γνωστά – άγνωστα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα

Τα γνωστά – άγνωστα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα

Η σημερινή πραγματικότητα των τροφίμων έχει αλλάξει. Μέχρι πρότινος υπήρχε εστίαση στην αύξηση της παραγωγής. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές όμως διατείνονται ότι θα αγόραζαν ένα εγγυημένο ποιοτικό προϊόν και θα πλήρωναν την υπεραξία του. Πραγματικά! Προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις ή τα

Μοιράσου το!

Η ιστορία του HACCP

Η ιστορία του HACCP

Το σύστημα Ανάλυσης Kινδύνων στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) είναι ουσιαστικά ένα μέτρο για την πρόληψη εμφάνισης πιθανών κινδύνων στα τρόφιμα, αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου.  Με συστηματική

Μοιράσου το!

Νόμος, HACCP και πιστοποίηση

Νόμος, HACCP και πιστοποίηση

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP στις επιχειρήσεις τροφίμων είναι υποχρεωτική από τη σχετική νομοθεσία χωρίς αυτή να είναι άκαμπτη και το HACCP και να προσαρμόζεται στο μέγεθος και στην κατηγορία της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις λοιπόν διακρίνονται σε μικρές και μεγάλες

Μοιράσου το!

Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και HACCP

Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και HACCP

  Εισαγωγή Για να επιβιώσει οποιοσδήποτε ζωντανός οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, χρειάζεται τροφή. Η τροφή αποτελείται από διάφορα υγρά ή στερεά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα οποία με τη σειρά τους είναι μίγματα θρεπτικών ουσιών, απαραίτητων για τις βασικές λειτουργίες

Μοιράσου το!

Ασφάλεια Τροφίμων στο Σπίτι … Είναι στα Χέρια σας!

Ασφάλεια Τροφίμων στο Σπίτι … Είναι στα Χέρια σας!

Tα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί διάφορες διατροφικές κρίσεις που έχουν κάνει τους καταναλωτές πολύ επιφυλακτικούς όσον αφορά τα τρόφιμα. Η νόσος των τρελών αγελάδων, οι διοξίνες και η γρίπη των πτηνών επέφεραν κάποιο πανικό στα σύγχρονα νοικοκυριά. Ένας άλλος όμως

Μοιράσου το!

To ISO 22000:2018

To ISO 22000:2018

Ο Διεθνής οργανισμός προτυποποίησης (International Organization for Standardization, ISO) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που απαρτίζεται από επιστήμονες αντιπροσώπους των εθνικών οργανισμών τυποποίησης (για την Ελλάδα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ΕΛΟΤ). Από αυτόν πηγάζουν τα διεθνή πρότυπα τα λεγόμενα

Μοιράσου το!

Η ποιότητα των τροφίμων

Η ποιότητα των τροφίμων

  Ως ποιότητα ορίζεται το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιούν εκφρασμένες ή συναγόμενες ανάγκες του χρήστη. Ένας τέτοιος ορισμός ποιότητας για τα τρόφιμα αντανακλά όχι μόνο απλώς σε ανάγκες αλλά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις

Μοιράσου το!